Certifikáty - photo

Kvalita a certifikáty

Tento certifikát potvrdzuje, že zariadenia spoločnosti Cryomed sú v súlade s normami na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, schválené Európskou úniou. V našom prípade nejde o vlastnú certifikáciu, ale o certifikát vydaný notifikovaným orgánom na základe výsledkov testovania. V našom certifikáte sú uvedené aj platné smernice ES.

K certifikátu zhody je pripojené povinné označenie CE.