Tréning - photo

Školenie pre obsluhu kryosauny

Kvalifikovaný operátor kryosauny je nesmierne dôležitý pre zdravý chod vášho podnikania a silný vzťah so zákazníkmi. Personál s perfektnými komunikačnými schopnosťami vie pomôcť vytvoriť pozitívne a príjemné prostredie, osloví klienta, zanechá v ňom dobrý dojem a tým zabezpečí, že sa k vám ľudia budú s radosťou vracať na ďalšie procedúry. 

Školiace programy firmy Cryomed sa zameriavajú na silnú znalosť kryoterapie, rozvíjajú zručnosti a vedomosti v tejto oblasti a podporujú novovzniknuté kryo centrá, aby boli dostatočne konkurencieschopné. 

Školenie operátora robí z vášho centra s celotelovou kryoterapiou bezpečné miesto pre klienta.

Cryomed ponúka praktické a teoretické školiace kurzy.

Rozsah praktického kurzu Cryomed

Klienti, ktorí si zakúpia zariadenia firmy Cryomed môžu požiadať o pomoc pri inštalácii a školenie. Školenie operátora je dostupné osobne na mieste, alebo online.

Kurz pokrýva tieto špecifiká pri prevádzke kryogénnych zariadení:

 • požiadavky na inštaláciu: ventilácia, meranie hladiny kyslíka v miestnosti, napájanie a odpájanie nádob s tekutým dusíkom
 • Bezpečnosť a dusík: manipulácia s tekutým dusíkom, preprava a skladovanie nádrží na tekutý dusík, bezpečnostné opatrenia
 • Priebeh kryoterapeutickej procedúry: inštruktáž pred vstupom do kryosauny, postup,  správne umiestnenie zákazníka, monitorovanie ošetrenia, teplota a čas, efektívne riadenie spotreby dusíka, postupy v prípade núdzovej situácie
 • Údržba kryoterapeutického zariadenia a riešenie problémov: požiadavky na čistenie a sušenie, účinné nápravné opatrenia a akčné plány v prípade poruchy zariadenia

Po absolvovaní školenia získa operátor certifikát, ktorý mu dáva oprávnenie obsluhovať zariadenie.

V prípade záujmu ponúkame jednodňové školenie vo vašich priestoroch, aby sme zabezpečili, že váš personál bude poskytovať špičkové služby.

Okrem toho, všetci naši zákazníci majú prístup ku bezplatnému kurzu o kryoterapii, kde získajú vedecky podložené poznatky o kryoterapeutických ošetreniach, vďaka ktorým budú kompetentnými poskytovateľmi týchto služieb.

Rozsah pokročilého online kurzu o kryoterapii Cryomed

Teoretický kurz je prínosom pre technikov, ako aj majiteľov kryocentier. Operátori získajú poznatky, ktoré využijú pri komunikácii so zákazníkom, budú vedieť odpovedať na rôzne otázky. Podnikatelia si vďaka kurzu budú vedieť definovať zákazníkov a aké marketingové stratégie použiť.

Vedecky podložený kurz obsahuje päť častí, ktoré zahŕňajú najdôležitejšie aspekty celotelovej kryoterapie:

 • Základné mechanizmy, aplikácie a obmedzenia celotelovej kryoterapie.
 • Bezpečnostné otázky: manipulácia s tekutým dusíkom, manipulácia s dusíkovým zariadením, právna ochrana podnikania v oblasti kryoterapie.
 • špeciálne nastavenia procedúry pre konkrétnych klientov
 • Vedecky podložené najčastejšie medicínske indikácie s kryoterapiou ako súčasť liečebných protokolov.
 • Použitie celotelovej kryoterapie pri športových aktivitách, po tréningoch, či zápasoch, pri zotavení z úrazu.
 • Výhody celotelovej kryoterapie pre bežný život, pohodu, vitalitu a krásu.

Po úspešnom absolvovaní testu, prevádzkovateľ získa certifikát. 

Prečo je zaškolenie tak dôležité?

Ako súčasť komunity poskytovateľov kryoterapie je pre Cryomed dôležité nastavovať vysoké štandardy pri výrobe, čím si roky budujeme dôveru a priazeň našich zákazníkov. Preto nám záleží na tom, aby boli zariadenia obsluhované správne a s náležitou opatrnosťou, aby si klienti procedúru užili a dosiahli najlepšie výsledky, bez ohrozenia na zdraví. 

Z pohľadu majiteľa kryo biznisu sa tento kurz oplatí pre tieto dôvody:

 • budujete si profesionálny imidž,
 • máte navrch pred konkurenciou,
 • získate klientov, ktorí vyhľadávajú a preferujú kompetentných, a kvalifikovaných poskytovateľov služieb,
 • minimalizujete vznik právnych žalôb.

Cryomed ponúka komplexné školenia pre vašich zamestnancov, aby získali potrebné zručnosti na efektívnu komunikáciu s klientmi, ako aj kompetentnú manipuláciu s kryo zariadením.

Prosím, kontaktujte náš obchodný tím pre viac informácií.

Cryotherapy specialist training
Cryotherapy specialist training