Marketing - photo

Marketingové materiály

Náš marketingový tím vám dodá najnovšie promo materiály a poskytne pomoc s marketingovými plánmi, propagačnými stratégiami a brandingom. Naša ponuka je k dispozícii aj na objednávku.

Cryomed Cryotherapy Business Opportunities
Cryomed partneri môžu požiadať o marketingový plán spolu s reklamnými materiálmi pre kryoterapiu, stratégiami a biznis modelom.  Pomáhame s reklamou na kryoterapiu, letákmi, návrhmi webových stránok, návrhmi priestorov a ďalšími s cieľom propagovať kryoterapeutické zariadenia.

Okrem toho ponúkame niekoľko možností na prispôsobenie vašej kryosauny vašej značke tak, aby zodpovedala obrazu vašej spoločnosti:

  • môžeme pridať vaše vyšívané logo na vnútorné čalúnenie, nálepku s vaším logom na vonkajší plášť, ako aj pridať vaše logo na uvítaciu obrazovku
  • farbu vonkajšieho plášťa si môžete prispôsobiť 18 ďalšími farbami
  • môžete si zvoliť prispôsobenú farbu vnútorného čalúnenia výberom z 10 ďalších farieb
cryotherapy marketing
Cryotherapy units market size, share and analysis to hit USD 121.5 million by 2025″ – Marketstudyreport.Com. The cryo chamber market will exhibit a y-o-y growth rate of 10.8% over 2020-2025

Ďalšia podpora pre kryo podnikanie: